12/3/2014: Τρίπολη Αρκαδίας

Την περίτρανη αντίθεσή τους, στα δημοσιοποιημένα σχέδια του ΥΠΕΚΑ, όπως αυτά εμφανίστηκαν μέσω του οικτρού σχεδίου Νόμου, διαδήλωσαν τα Μέλη μας από την Πελοπόννησο σε μεγαλειώδη συγκέντρωση στην Τρίπολη.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την παρουσία 70 Μελών μας, η πραγματικότητα ξεπέρασε και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, αφού στην αίθουσα υπήρχαν πολλοί όρθιοι, ενώ αρκετοί άκουγαν και εκτός αιθούσης.

Οι απεσταλμένοι του Συνδέσμου, Κ.Σπανούλης, Κ.Γιωτάκος και Β.Καραγιάννης ενημέρωσαν τους παρευρισκομένους για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών, ενώ ο Γιώργος Ρούνης έκανε μια σύντομη επισκόπηση-γνωριμία του Συνδέσμου σε συναδέλφους που ήλθαν για πρώτη φορά σε επαφή.

Πλήρη ομοφωνία και αποδοχή, υπήρξε στις προτάσεις που παρουσίασε ο Κ.Σπανούλης για το σχέδιο Νόμου ενώ άπαντες δήλωσαν ετοιμότητα για οποιαδήποτε μάχη προκύψει, σε ενδεχόμενη επιμονή του Υπουργείου στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, το οποίο -όπως γράψαμε επανειλλημένα- υπέβαλε μια συγκεκριμένη κατηγορία ΑΠΕ και υιοθέτησε πλήρως το ΥΠΕΚΑ!

► Μετά το πέρας της εκδήλωσης, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών απέκτησε 41 νέα Μέλη.
Δείτε πιο κάτω, 4 video από τη συγκέντρωση


afo.gr


afo
αφο