21/9/2014: Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου, στο Κιλελέρ

600 ΠΑΡΟΥΣΙΕΣ
Δείτε 5 video από τη Γενική Συνέλευση της 21/9/2014 που έγινε παρουσία 600 Μελών από όλη την Ελλάδα.