13/4/2014: Αλμυρός Μαγνησίας

afo.gr

4 video από τη συγκέντρωση ενημέρωσης, που έγινε στον Αλμυρό Μαγνησίας, την Κυριακή 13/4/2014.ΜΠΟΤΟΣ